Werkhouding bij kleuters

Werkhouding bij kleuters

Is de cursus iets voor uw kind? KINDEREN LOGOPEDIE PRAKTIJK

  • Scoort u kind onvoldoende op schoolrijpheidstests? 
  • Heeft uw kind geen goede werkhouding
  • Heeft uw kind moeite met aan
 

Doelgroep: Kinderen die de overgang naar het 1ste leerjaar maken

Wat kan u verwachten?

 

De overstap naar het eerste leerjaar komt voor de kleuters dichterbij. In de derde kleuterklas worden een aantal vaardigheden gestimuleerd die een gunstige invloed hebben op de schoolrijpheid.

 

Voor sommige kinderen vormt de ontwikkeling van deze vaardigheden een struikelblok. Als kinderen onvoldoende scoren op schoolrijpheidstests (bijv. Toeters of Kontrabas) is dit een indicatie voor problemen met schoolrijpheid. Deze kinderen beheersen dan één of meerdere vaardigheden onvoldoende om een vlotte overgang naar het eerste leerjaar te kunnen maken. Om deze kinderen te ondersteunen creëerden wij een aangepast programma.

 

Gedurende een periode van 6 weken organiseren wij een kleutergroepje. Op een speelse manier wordt er in kleine groepjes gewerkt rond leervoorwaarden. Tijdens deze momenten oefenen we aan de hand van verschillende dagdagelijkse thema’s op lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden en psychomotorische vaardigheden.

 

Na elke sessie krijgen de ouders tips mee om hun kind ook thuis verder te stimuleren

Hoe lang duurt de cursus?

Totale duur: 6 weken
Wat is er inbegrepen?

De cursus omvat:

  • Kennismakingsgesprek
  • Aangepast programma
  • Cursusmateriaal
  • Tips voor de ouders