Hannelore
Vendrig

Logopediste

Specialisatie:

 • Spraakstoornissen
 • Taalstoornissen
 • Leerstoornissen
 • OMFT

 Bijscholing:

 • 2022, Project ImPACT, Sarah Van der Paelt, SIG 
 • 2022, Online cursus, Laat Gestart Taal Ontwikkelen, Isabel Witters
 • 2022, Masterclass eetproblemen aanpakken bij ASS, Eetexpert
 • 2021, Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 jaar tot 6 jaar , Breederode Hogeschool
 • 2021, OLT Fonologie, De taaltoren  Academy
 • 2021, Cursus Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen, Logopediepraktijk Sterk
 • 2020, Leespraat, verdiepingscursus Heidi Van Ginkel
 • 2020, Leespraat, Deurne
 • 2020, Help mijn kind praat niet, De Taaltoren
 • 2020, Coaching bij autisme, CIVAS,
 • 2020, aangepaste ondersteuning bij kleuters, Autisme Centraal
 • 2019, Workshop Watch ‘n learn, ABA instituut, Waalwijk
 • 2019, OMFT 2, verdiepingscursus, B. Verlinden, Liset Maas, Zwolle
 • 2019, Myofunctionel Therapie in Theorie & Praktijk, Myofunctional research co
 • 2019 Masterclass Zorgmanagement voor logopedisten, Unizo
 • 2018, Logopedie bij jonge kinderen, SIG
 • 2018, intelligentie, IQ-tests, taal en logopedie, Pearson
 • 2017, SMOGcursus, gezin en handicap
 • 2017, Hanencursus, certificeringsworkshop, SIG
 • 2017, Effectieve leesbegeleiding, SIG
 • 2017, Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen, Pro education
 • 2017, Diagnostiek bij meertalige kinderen, SIG
 • 2016, Mind the voice, stemtherapie, MTV
 • 2016 ‘Werken met diepverstandelijke beperking en autisme’, SIG
 • 2016 ‘OMFT’, Kwec
 • 2016 ‘Dyslexie en Frans als vreemde taal’, Thomas More
 • 2016 ‘ De basisprincipes van de denkstimulerende gespreksmethodiek, Logopedia
 • 2015 Workshop metend rekenen, vzw Logopedia
 • 2015 Tatertaal: Vormingsreeks, Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) KULeuven
 • 2015 PROMPT 2 : Van techniek naar interventie, Fontys Eindhoven
 • 2015 Pragmatische vaardigeden bij kinderen met ASS, vzw Logopedia
 • 2015 Een diagnose als handvat, een diagnose als valkuil, Thomas Fondelli
 • 2015 ‘De therapie van Hodson en Paden’, vzw Logopedia
 • 2015 Cursus m.b.t. de ComVoor, K.U.Leuven
 • 2015 ‘Cursus Hodson en Paden’, Thomas More
 • 2014 Symposium Schisis: een multidisciplinaire aanpak staat voorop!
 • 2014 Stotteren bij kinderen: onderzoek en behandeling, Thomas More
 • 2013 Vormingsavond ‘Stem’, VVL
 • 2013 PROMPT 1: Instructie techniek, Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven
 • 2012 Symposium: ’ontwikkelingsdysfasie’, MUCLA
 • 2012 Studiedag: Faalangst? Coachen naar zelfvertrouwen en zelfcontrole, SIG
 • 2011 Ruimtelijke oriëntatie, Explore
 • 2011 Ontwikklngsdysfasie: theoretisch kader, diagnostiek en behandeling, SIG
 • 2011 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taalthechniek
 • 2011 Lees-en spellingsmoeilijkheden remediëren: op het niveau van het 4de, 5d 201
 • 2010 Spelling succesvol remediëren met: ‘als spelling een kwelling is’, SIG
 • 2010 Rekenproblemen voorkomen en remediëren met rekentrappers, SIG
 • 2010 Het breukenlaboratorium, Explore
 • 2010 ‘Fonetische en fonologische articulatietherapie, creatief en communicatie
 • 2009 ‘Lees en Spellingsproblemen’, Explore
 • 2008-2009 Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend
 • 2008 Symposium ‘Neurowetenschappen in Taal- en Spraak’, Thema dysartrie anno 2
 • 2008 MANDtraining: ‘functionele taal aanleren aan kinderen met autisme.
 • 2007 Symposium ‘Geïntegreerd en inclusief onderwijs: reflecties uit de praktij2
 • 2007 ‘Kommagetallen en metend rekenen … niet voor rekenzwakke kinderen’, SIG2
 • 2006 Symposium Audiologie en Logopedie: ‘van input naar output’, Universiteit
 

Sanne
Wouters

Logopediste

Specialisatie:

 • Spraakstoornissen
 • Taalstoornissen
 • Leerstoornissen
 • OMFT

Bijscholing:

 • 2022 Videotraining: Basiskennis stotteren, Academy de taaltoren
 • 2021 Webinar – Kennismaking met het logopedisch ouderbegeleidingsprogramma TAALMAATJES, SIG
 • 2021 SMOGcursus, Gezin en handicap VZW
 • 2021 Praktische cursus Technisch Lezen, KWEC, Carine Manderfeld
 • 2021 Online leertraject fonologie in de praktijk, Academy de taaltoren
 • 2021 Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen, SIG, Imma Van de Wijer-muris, Yvonne Draaisma
 • 2021 Cursus spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen, Logopediepraktijk Sterk
 • 2021 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop, Hilde Heuninck
 • 2021 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school, Hilde Heuninck
 • 2020 Webinar selectief mutisme, Academy de taaltoren
 • 2020 symposium, schisis : diagnose en behandeling van velopharyngeale insufficiëntie en psychologische begeleiding bij schisis.  
 • 2020 Leespraat, Heidi Van Ginkel
 • 2020 Leespraat verdiepingscursus, Heidi van Ginkel
 • 2020 Help mijn kind praat niet, Academy de taaltoren
 • 2018 Basiscursus OMFT, KWEC, Peter Helderop
 • 2017 Braillecursus, centrum ganspoel
 • 2016 logopedia-dag, de basisprincipes van de denkstimulerende gespreksmethodiek, betrekken en trainen van communicatiepartners bij personen met NAH in de thuissituatie, het spreekbeentje 
 • 2015-2016 Postgraduaat pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen

 

Elisa
Put

Logopediste

Specialisatie:

 • Spraakstoornissen
 • Taalstoornissen
 • Leerstoornissen

Bijscholing:

 • 2020-2022: honoursprogramma, taaldiagnostisch onderzoek
 • 2022: Protocol taaldiagnostiek bij meertalige kinderen, Thomas More
 • 2022: Digitale tools voor kinderen met taal- en leerproblemen, KUL

Benedicte Smets

Logopediste

Specialisatie:

 • Spraakstoornissen
 • Taalstoornissen
 • Leerstoornissen

Bijscholing:

 • 2021-2022, BANABA buitengewoon onderwijs