Tarieven

Hieronder vindt u onze tarieven voor alle prestaties, geldig vanaf 1 januari 2024. Alle logopedisten in de groepspraktijk zijn gedeconventioneerd.
Bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming blijven we wettelijk verplicht de conventietarieven te behouden. 

Patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming

Patiënten met verhoogde tegemoetkoming

Om terugbetaling van logopedische verstrekking aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van de resultaten van dit bilan zal de adviserend geneesheer bepalen of u recht heeft op terugbetaling via het RIZIV (zie bovenstaande tabel) of de aanvullende verzekering.

Wat moet je doen om een terugbetaling van logopedie te krijgen?

1. Voorschrift voor het aanvangsbilan, opgemaakt door een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.

2. Het bilan wordt uitgevoerd bij de logopedist.

3. Een bevoegd geneesheer-specialist maakt het voorschrift op voor de behandeling.

4. Om een akkoord tot terugbetaling te krijgen, bezorgt de logopedist of de patiënt volgende documenten aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds:

1. aanvraagformulier voor de tegemoetkoming;

2. voorschrift van het bilan;

3. kopie van het logopedisch bilan;

4. voorschrift van de logopedische behandeling.